top of page

Regler

Regler for Jegerskyting pg Korona

Merk dette på grunn av koronakrisa:

a. Alle må ha med liggeunderlag og hørselvern

b. Ingen utlån av utstyr på banen

c. Det er ikke tillatt å låne ut eget utstyr eller benytte lagsutstyr som deles mellom flere skyttere.

d. Sjuke personer, folk i karantene eller isolat samt de som ikkje respekterer koronavettreglene må vises

bort frå banen

e. Dere må kunne bevege dere sjølv av egen maskin sia vi ikkje kan hjelpe med å bære utstyr, legge seg

ned eller reise seg etter skyting

f. Kun betaling med Vipps foreløpig

g. Vi må skyte lagvis, 30 minutter pr. lag og løpende påmelding på banen

h. Alle må holde seg i bilene eller i god avstand frå andre på banen

i. Minimum 1m avstand til andre på standplass

j. Miljødirektoratet vil åpne for at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret

2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk

sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020.

k. For jegere som avla skyteprøve forrige jaktår uten å delta på storviltjakt, vil skyteprøver for jaktåret

2020/2021 være gyldig når jeger dokumenterer med attestert vitnemål fra i fjor.

l. Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten.

Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang. Se elles denne lenka:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/april-2020/skyteproven-fra-i-fjor-gjelderogsa-

under-arets-jakt/

69664750_707128043093370_3185506161734451200_n.jpg
bottom of page